محصولات جديد

منشور حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی
تاريخ افزودن: 1397-مهر-07
سازنده:

قيمت: 340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی اصول مکاتبات اداری و گزارش نویسی
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
اصول و فنون مذاکره اصول و فنون مذاکره
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 540,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت منابع انسانی 2 (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد) مدیریت منابع انسانی 2 (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)
تاريخ افزودن: 1397-مرداد-05
سازنده:

قيمت: 390,000 ریال
افزودن به سبد خريد
مدیریت منابع انسانی 1 (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش) مدیریت منابع انسانی 1 (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)
تاريخ افزودن: 1397-تیر-04
سازنده:

قيمت: 390,000 ریال
افزودن به سبد خريد
بازاریابی و فروش تلفنی بازاریابی و فروش تلفنی
تاريخ افزودن: 1397-تیر-04
سازنده:

قيمت: 440,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 آشنایی با مفاهیم، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025
تاريخ افزودن: 1396-آبان-08
سازنده:

قيمت: 400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل کیفیت عمومی کنترل کیفیت عمومی
تاريخ افزودن: 1396-آبان-08
سازنده:

قيمت: 450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
خلاقیت و نوآوری (TRIZ) خلاقیت و نوآوری (TRIZ)
تاريخ افزودن: 1396-مهر-07
سازنده:

قيمت: 450,000 ریال
افزودن به سبد خريد