اصول مکاتبات اداری

اصول مکاتبات اداری
اصول مکاتبات اداری
390,000 ریال با احتساب ماليات
وضعيت موجودي: موجود است
مقدار: 997 عدد
تعداد:  
افزودن به ليست مقايسه | افزودن به لیست مورد علاقه

نوشتن یا مکاتبه آسانترین، کم هزینه ترین، مطمئن ترین و بادوام ترین وسیله ایجاد ارتباط و انتقال اطلاعات از زمان های گذشته تاکنون به شمار می رود. یکی از مهمترین ابزارهای رسیدن به هدف های سازمان، ایجاد ارتباطات رسمی از طریق نوشته های اداری است. مکاتبات اداری زبان رسمی سازمان محسوب شده و موجب موفقیت و پیشرفت سازمان خواهد شد. لذا، نوشتار اداری، یکی از ارکان ساختار ادارات است و به نوعی بیانگر میزان دانش، تخصص و کاردانی کارکنان و مدیران سازمان است.

چرا می نویسیم
نوشته و نویسنده
ویژگی های یک نویسنده
ویژگی های یک نوشته خوب
ساختار مناسب
انواع نوشته ها
نامه های اداری
مخاطب
موضوع نامه های اداری
مبحث متن
امضاء مجاز نامه های اداری
نامه ها از لحاظ حساسیت
نامه ها از لحاظ سطوح ارتباطی
اداره امور دفتری
گردش مکاتبات اداری

 آقای حمیدرضا کمال علوی

8 ساعت

مدیران، کارشناسان و کلیه کارکنان در سطوح مختلف و سایر علاقمندان

بنا به دلایل مختلفی از جمله شیوه های مدیریتی در سازمان ها و موسسات، در مکاتبه از روش مشخصی استفاده نمی شود. آموزش کارکنان سازمانها یکی از مهمترین عوامل در نظم بخشیدن به این مهم، با هدف ایجاد یکنواختی در به کارگیری اصول صحیح نگارش و رعایت سلسله مراتب اداری است. این درس به منظور ارتقای سطح مکاتبات اداری و شیوه نامه استاندارد تنظیم مکاتبات اداری تدوین گردیده است.

نظري براي اين محصول ثبت نشده است.


نوشتن نظر خودتان

براي نوشتن نظر وارد شويد.