رابطه مادر و فرزندان

مادر نخستین کسی است که طفل چشم به او می گشاید و نخستین کلمه را از او فرا می گیرد. طفل از مادر به دنیا می آید در حالی که صفحه خاطرش خالی از هرگونه نقش مربوط به فرهنگ این جهان است و از طریق تماس با مادر و نزدیکان و افراد جامعه خویش راه و رسم زندگی را فرامی گیرد. تربیت فرزند مهمترین بخش زندگی مادر را تشکیل می دهد. اصولی ترین رابطه ای که مادر با فرزند خود دارد رابطه آموزش است و از آن طریق مادر موفق به انتقال میراث فرهنگی خود به نسل جدید می شود و اورا برای زندگی در دنیای آینده آماده می سازد.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

پدافند غیرعامل

آماده شدن افراد در جهت حفظ قدرت اداره جامعه و سازمانی که در آن مسئول هستند.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

روشهای اصلاح و تغییر رفتار

روان شناسان روش های مختلفی را برای کمک موثر به مردم در تغییر رفتارشان به وجود آورده اند. بسیاری از این روش ها توسط پزشکان، مشاوران و درمانگران به کار گرفته می شود. این دوره به فراگیران در درک فرایند تغییر کمک می کند.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

مهندسی فرهنگی

نظام مهندسی فرهنگ متولی فهم و اجرای معارف توحیدی در جامعه و وظیفه اصلی اش بازمهندسی کلیه سامانه های بشری بر اساس معارف قرآنی است.

مشاهده اطلاعات تکمیلی