اصول خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی

در زمان حاضر که مدیران و رهبران سازمان ها با موقعیت جدید و تغییرات فزاینده در امور مواجه هستند، تنها سازمان هایی به توفیق دست خواهند یافت که بتوانند با بهره گیری از انگیزه کارکنانشان، به مواجه سریع و خلاقانه با شرایط جدید بپردازد. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با برگزاری این دوره الکترونیکی شرایط را برای مخاطبین فراهم کرده تا استعداد و خلاقیتشان بارور شده و روحیه خلاقیت و کارآفرینی پیدا کنند و به راحتی و به طور مستمر به صورت فردی یا گروهی فعالیت های خود را به اجرا درآورند.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

حل مساله

ایجاد توانایی در افراد برای برخورد با مسائل (اعم از مشکل یا بهبود)، چگونگی ارائه کار با گام به گام پیش روی کردن و چگونگی شناخت آنها نسبت به ابزارهای مورد استفاده و نحوه استفاده، زمان استفاده، مکان استفاده آن و نتیجه بخش بودن آن.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

مدیریت بحران و وظایف مدیران و آمادگی در شرایط اضطراری و حوادث

هدف از برگزاری این دوره آموزشی افزایش آمادگی و ارتقای سطح دانش مدیران و سرپرستان سازمان هاست، تا بتوانند در مواقع بحرانی و حوادث نسبت به اقدامات پیشگیرانه و یا هر اقدام مناسب تصمیم درستی اتخاذ کرده و روش های صحیحی را به اجرا درآورند.

مشاهده اطلاعات تکمیلی

مدیریت زمان

این دوره، دوره ای است برای افزایش قابلیت های کسانی که دوست دارند زندگی و کسب و کاری موفق داشته باشند.
در این دوره آموزشی شما با اصول و قواعد مدیریت زمان و افزایش بهره وری در زندگی روزانه آشنا می شوید و خواهید آموخت که چگونه وقت خود را به درستی مدیریت کنید.

مشاهده اطلاعات تکمیلی