آموزش الکترونیکی مدیریت منابع انسانی تکمیلی (با تاکید بر ارزیابی عملکرد کارکنان، حقوق و دستمزد)

390,000 

با شرکت در آموزش مجازی منابع انسانی تکمیل با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا شده و ابعاد مختلف آن شامل ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان , مسیر پیشرفت شغلی, حقوق و دستمزد, مدیریت فشار روانی و غیره را می آموزید.

توضیحات

منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمان است در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی های خود باید اقدماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. عملکرد مطلوب واحد ها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و نوآوری و خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موقعیت سازمان و کسب شهرت و آوازه بالا در جامعه شود.

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای زرین نگار

( نکته : این دوره در دو بخش مقدماتی و تکمیلی طراحی شده است. فصل اول تا ششم این دوره در بخش مقدماتی می باشد. برای مشاهده سرفصل های بخش مقدماتی اینجا کلیک نمایید )

 فصل هفتم: ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان

 • تعریف ارزیابی
 • نتایج مدیریت عملکرد – کاربردهای ارزیابی
 • کارمندیابی – آموزش کارکنان
 • حقوق و مزایا – عوامل موثر
 • پویایی سازمان – طرق ارزیابی
 • شیوه ها و روش های ارزیابی عملکرد
 • فرم ثبت وقایع حساس
 • روش های ارزیابی – ارزیابی 360 درجه
 • مشکلات ارزیابی عملکرد

 فصل هشتم: مسیر پیشرفت شغلی

 • اهمیت ارتقاء
 • اهمیت و مزایای ارتقاء شغلی
 • زمان ارتقاء کارکنان
 • لنگرگاه های شغلی
 • مراحل اصلی پیشرفت شغلی

 فصل نهم: حقوق و دستمزد

 • اهداف سیستم حقوق و دستمزد
 • نظریه های حقوق و دستمزد
 • اصول حاکم بر حقوق و مزایا
 • استراتژی پرداخت

 فصل دهم: انضباط

 • تعریف – انواع، مجازات و تدابیر انضباطی

 فصل یازدهم: مدیریت فشار روانی

 • فرآیند پاسخ و سرچشمه های فشار روانی
 • الگوهای رفتاری – آثار و راهبردهای سازمانی پیش گیری از فشار روانی

 فصل دوازدهم: پاداش

 • مفهوم و انواع پاداش ها
 • پاداش های درونی و بیرونی
 • مبانی اعطاء پاداش – اثربخشی پاداش
 • فصل سیزدهم: خدمات رفاهی
 • شرح و طبقه بندی خدمات رفاهی
 • طبقه بندی خدمات رفاهی – خدمات بهداشت و درمان – بیمه و بازنشستگی

 • تمامی مدیرانی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند؛
 • دانشجویان حوزه مدیریت، علوم بانکی، اقتصاد و حسابداری؛
 • کارکنان سازمانهای خصوصی و دولتی از پایین ترین رده تا مدیران ارشد؛
 • کارشناسان، سرپرستان و مدیران منابع انسانی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.