آموزش الکترونیکی رویکردهای نوین در روابط عمومی

440,000 

در دنيای امروز روابط عمومی به‌عنوان مسئول نظام ارتباطی سازمان‌ها نقش مهمی را در ايجاد کانال‌های ارتباطی و کسب اطلاعات و داده‌های متقن جهت برنامه‌ریزی سازمانی ايفا کرده و به‌عنوان يک نگرش، می‌تواند چراغ راه توسعه پايدار جامعه باشد.

توضیحات

روابط عمومی وظیفه مدیریتی برای ایجاد تفاهم میان سازمان و مخاطبان از طریق اطلاع رسانی و پاسخ گویی است و امروزه کارایی و اثربخشی سازمان بدون مدیریت ارتباطات درون و برون سازمانی از سوی روابط عمومی مفهومی ندارد.

 

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای احسان مقدم

 

 

 • تعاریف روابط عمومی
 • ویژگیهای روابط عمومی
 • فرآیند و نظریه های روابط عمومی
 • ویزگیهای عصر جدید
 • وظایف روابط عمومی در دیدگاه سنتی
 • وظایف کارکردی روابط عمومی
 • شش اصل طلایی روابط عمومی
 • نقش های روابط عمومی
 • نقش فرهنگ سازی
 • انتظارات مدیران از روابط عمومی
 • انتظارات روابط عمومی از مدیریت
 • خصوصیات کارشناس روابط عمومی نوین
 • ویژگیهای مدیر روابط عمومی موفق
 • فنون برقراری ارتباط
 • انواع روابط عمومی دز سازمان ها
 • روابط عمومی الکترونیک
 • روابط عمومی دیجیتال
 • هدف روابط عمومی دیجیتالی
 • ارائه مطالب در فضای مجازی
 • ابزارهای فضای مجازی
 • روش انتشار محتوا در فضای مجازی

 

 

مدیران، مسئولان و کارشناسان روابط عمومی و بازاریابی

  مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل ۴ ساعت ویدیو آموزشی می باشد