آموزش الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

340,000 

مدیران و کارشناسان سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی می توانند با گذراندن این دوره آموزشی مجازی سازمان خود را بشناسند، تکالیف خود را بدانند و با مفهوم تخلف آشنا شوند و راه های پیشگیری از فساد را بیاموزند. در مجموع دوره الکترونیکی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد راهکاری برای پیشگیری از سوء استفاده از اختیارات دولتی و قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی یا خصوصی طراحی و برنامه ریزی شده است.

توضیحات

مطالعه تاریخ تمدن های باستان بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدنها داشته و اکنون نیز یکی از مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبرو هستند و رشوه یکی از مهمترین مصادیق فساد است. فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبرو می سازد. از جمله پیامدهای منفی فساد برای جامعه جلوگیری از توسعه اقتصادی و بی اثر کردن سیاست های اخلاقی، مختل کردن توسعه سیاسی و جلوگیری از نوسازی اجتماعی و ایجاد ناامنی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد.

 

 معرفی دوره توسط مدرس دوره جناب آقای احمد پیروز   • آیین نامه پیشگیری از رشوه
  • مفهوم تخلف و مجازات های مربوطه
  • اخلاق و ارزشهای اخلاقی دینی
  • مفهوم فساد
  • عوامل ایجاد فساد
  • انواع فساد و راه های پیشگیری از آن
  • سازمانهایی که نقش فرهنگ سازی دارند
  • شفافیت و سلامت اداری و قوانین پنج گانه

 

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی می باشد.

 

مدیران و کارشناسان سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی