آموزش الکترونیکی صورت جریان وجوه نقد

390,000 

آشنایی شرکت کنندگان با نحوه آماده سازی و تهیه صورت جریان وجوه نقد از ابتدا تا انتها.

توضیحات

پاپلو فرناندز اعتقاد دارد یک اصل حسابداری و مالی وجود دارد که اگرچه نمی توان آن را به طور مطلق صحیح دانست، اما می توان آن را به عنوان دیدگاهی خوب به شمار آورد. آن اصل، این است که «سود خالص فقط یک عقیده، اما جریان وجوه نقد یک واقعیت است». جریان وجوه نقد در واقع به انتقال منابع مالی به درون سازمان یا پروژه یا خروج آن اطلاق می شود. جریان وجوه نقد در صورتهای مالی تحت عنوان صورت جریان وجوه نقد منعکس می شود.

 مدرس دوره آموزش الکترونیکی : جناب آقای علی احتشام

 

 

 • صورتهای مالی
 • صورت جریان وجوه نقد
 • ابزار لازم برای تنظیم صورت جریان وجوه نقد
 • طبقات صورت جریان وجوه نقد
 • محاسبه فعالیت های عملیاتی
 • تغییرات دارایی های جاری به بدهی های جاری
 • متن استاندارد شماره 2
 • نگاهی به فرمت مصوب سازمان حسابرسی
 • روش غیرمستقیم
 • مروری بر استاندارد شماره 6
 • نحوه تنظیم صورت جریان
 • پرسش و پاسخ

 

مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی می باشد.

از کلیه مدیران دولتی، بانکها، سرمایه گذاران، موسسات دولتی و مدیران و کارشناسان مالی شرکت های دولتی و خصوصی دعوت می کنیم در این دوره الکترونیکی با ما همراه باشند.