دوره آموزشی الکترونیکی اصول گزارش نویسی

390,000 

آموزش الکترونیکی توصیفی از ترتیب رویدادها یا موقعیت‌ها و تفسیری از مفهوم و اهمیتی که این رویدادها دارند، این تفسیر می‌تواند از دیدگاه خود شما نشأت گرفته باشد و یا از جانب افراد دیگر باشد که در این صورت حتما باید ارجاعی به آن افراد و نقل قول‌شان شده باشد

توضیحات

 

انسان امروز از آنجا که یک موجود اجتماعی است، همواره خود را ملزم به ارتباطات اجتماعی می‌داند و یکی از مهمترین راه‌های این ارتباطات بهره‌گیری از توان نوشتن است. آنهایی که با سیستم‌ها، نهادها و ادارات مرتبطند،به ضرورت نیازمند به فراگیری اصول و قوانین نوشته‌های اداری هستند. یکی از انواع نوشته‌های اداری که می‌تواند نقشی انکارناپذیر در بهبود عملکردها داشته باشد، گزارش اداری است.

 

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای کمال علوی

 

 

 • تاریخچه
 • تعاریف گزارش اداری
 • گزارش کتبی و شفاهی
 • فواید گزارش نویسی
 • انواع گزارش
 • ویژگی گزارش اداری
 • سرلوحه
 • بدنه اصلی گزارش
 • امضاء مجاز
 • رونوشت
 • گزارش گر خوب
 • مزایا گزارش کتبی و شفاهی

 

مدیران، کارشناسان و علاقه مندان به استاندارد های مکاتبات و گزارشات اداری

  مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 1/45 ساعت ویدیو آموزشی می باشد