آموزش الکترونیکی بیست گام عملیاتی در مدیریت بحران

350,000 

آموزش کلیه اقدامات مربوط به پیشگیری و مدیریت ریسک، سازماندهی و مدیریت منابع مورد نیاز در پاسخ به بحران می‌باشد. مدیریت بحران علمی کاربردی است که به وسیله مشاهده سیستماتیک بحران‌ها و تجزیه و تحلیل آنها، در جستجوی یافتن ابزاری است، که به وسیلهٔ آن‌ها بتوان از بروز بحران‌ها، پیشگیری نمود یا در صورت بروز آن، در خصوص کاهش اثرات بحران، آمادگی لازم امداد رسانی سریع و بهبودی اوضاع، اقدام نمود.

توضیحات

 

با توجه به افزایش روزافزون فعالیت سازمانها امکان بروز بحران‌های انسانی نیز افزایش می‌یابد برای مواجهه و پیشگیری از این بحران نیاز به ریشه‌یابی بحران داریم و پس از آن اصول کلاسیک و علمی برای حل آنها. در این بسته آموزشی بحران را در بیست گام عملیاتی (بصورت کلاسیک) مد نظر داریم.

 

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای علیرضا یوسفی

  • منابع بالقوه خطرات
  • نحوه جلوگیری از وقوع وقایع اجتناب‌پذیر
  • برنامه‌ریزی اقتضایی ( آمادگی برای آینده)
  • نحوه برنامه‌ریزی ریسک، مدیریت و مونیتورینگ
  • قواعد پیشگیری از بحران‌ها
  • اصول حل کردن بحران‌ها
  • نحوه تسلط و ارتباط و کنترل رسانه‌ها
  • بازآموزی سازمانی (آموزش از تجارب بحران‌ها)

 

 

مدیران ارشد، هسته‌های مدیریت بحران، استراتژیست‌های سازمانی، مدیران میانی، اعضاء هیئت مدیره

  مدت دوره آموزشی ۸ ساعت که معادل ۲ ساعت ویدیو آموزشی می باشد