آموزش الکترونیکی Power Point

300,000 

ارایه پاورپوینت مجموعه ای از اطلاعات و داده هاست که یک مخاطب آن را به فرد، افراد و یا گروه خاصی تحویل میدهد. ارایه پاورپوینت مجموعه ای از اسلاید های الکترونیکی است که میتواند در برگیرنده متن، تصاویر، گرافیک، جداول، صدا و ویدیو های خاصی مرتبط با موضوع آن باشد. این مجموعه اسلایدی میتواند توسط یک اپراتور (ارایه دنده خاص) و یا بصورت خودکار اجرا گردد.

توضیحات

ارایه پاورپوینت مجموعه ای از اطلاعات و داده هاست که یک مخاطب آن را به فرد، افراد و یا گروه خاصی تحویل میدهد. ارایه پاورپوینت مجموعه ای از اسلاید های الکترونیکی است که میتواند در برگیرنده متن، تصاویر، گرافیک، جداول، صدا و ویدیو های خاصی مرتبط با موضوع آن باشد. این مجموعه اسلایدی میتواند توسط یک اپراتور (ارایه دنده خاص) و یا بصورت خودکار اجرا گردد.

 

 مدرس دوره الکترونیکی خانم مهندس فقیه

نحوه باز کردن برنامه
توضیح محیط کار
توضیح نوار ریبون سربرگ ها
نحوه ساختن اسلاید
تغییر شکل
راست کلیک روی اسلایدها
نمایش اسلایدها
توضیح سربرگ
جدول و توضیحات
تب Insert
جدول سازی
ساختن جدول و تنظیمات
نحوه قراردادن عکس و تنظیمات آن
نحوه قراردادن شکل ها
نحوه قراردادن نمودار و تنظیمات آن
نحوه قراردادن دیاگرام
نحوه قراردادن Textbox
ابزار Wordart
Hyperlink
طراحی اسلایدها
حرکت دادن به اسلایدها
حرکت دادن به اجزاء
نمایش اسلایدها
تب View ،Reviw
نحوه ذخیره سازی و ساختن PDF
نحوه چاپ

 

 کلیه علاقمندان به فراگیری علوم رایانه

 مدت دوره آموزشی ۴۸ ساعت که معادل ۱۸ ساعت ویدیو آموزشی میباشد.