آموزش الکترونیکی ACCESS

300,000 

آموزش مجازی در مورد بانک اطلاعات نحوه بازکردن Access, اطلاعاتی پیرامون محیط کاراطلاعاتی پیرامون داده ها , نحوه ایجاد کردن فرم و اصول طراحی بانک اطلاعاتی

توضیحات

توضیحاتی در مورد بانک اطلاعات
نحوه بازکردن Access
اطلاعاتی پیرامون محیط کار
اطلاعاتی پیرامون داده ها
انواع data base
اصول طراحی بانک اطلاعاتی
ابزار مرتبط با پایگاه داده ها
مزایای اصلی بانک اطلاعاتی
روش ساخت table
حذف و اضافه ردیف
طریقه پر کردن جدول
طریقه ایجاد table جدید
اضافه و حذف نوارها
ساختن جدول و نحوه باز کردن آن
ساخت جدول و تنظیمات آن
ارتباط برقرار کردن بین جداول
ساختن پرسوجو
نحوه پرینت گرفتن
نحوه ایجاد کردن فرم
استفاده از ابزار برای ساختن فرم
فرم سازی و تنظیمات
نحوه ایجاد گزارش
توضیحاتی در خصوص نمای نمایشی پنجره
Filter کردن
نحوه ذخیره سازی

 مدرس دوره الکترونیکی خانم مهندس فقیه

 کلیه علاقمندان به فراگیری علوم رایانه

 مدت دوره آموزشی ۴۸ ساعت که معادل ۲۷ ساعت ویدیو آموزشی میباشد.