آموزش الکترونیکی نظام آراستگی در محیط کار(5S)

390,000 

با رعایت اصولی که در 5S وجود دارد، به سادگی بهره جویی فردی و سازمانی را افزایش دهید و کسب و کار موفق تری ایجاد کنید.از آنجا که این موضوع پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها می باشد در همه جا قابل پیاده سازی می باشد.

توضیحات

هر گامی را که شما در هر سازمانی بر می دارید باید بتوانید محیط مناسبی را جهت خود و پرسنل خود فراهم کنید. همه افرادی که به نحوی در کارخانجات، سازمان ها و شرکت ها مشغول به کار هستند، باید با موضوع آراستگی محیط کار آشنا باشند و بدانند این فعالیت ها به چه منظور و اهدافی می باشد و بتوانند این فعالیت ها را در سازمان خود اجرا کنند. شایان ذکر است که مشارکت پرسنل مهمترین عامل استقرار این نظام در سازمان ها می باشد.

 مدرس دوره آموزش مجازی : جناب آقای بهرام خان مختاری

 • تاریخچه نظام آراستگی
 • معایب عدم استفاده از نظام آراستگی
 • معرفی پنج گانه نظام آراستگی
 • ساماندهی
  نظم و ترتیب
  پاکیزگی
  استانداردسازی
  فرهنگ سازی
 • ارائه توضیحات در خصوص تک تک مراحل با مثال و عکس

با توجه به مشغله مدیران ارشد که به عنوان الگوهای مناسب پیاده سازی 5S در سازمان ها می باشند، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران اقدام به برگزاری این دوره مفید به صورت الکترونیکی نموده است و جهت اینکه شما را در جریان این امر قراردهیم که چه چیزهایی برای زندگی راحت تر و بهتر و با کیفیت تر نیاز هستند همراهی شما با این دوره را پیشنهاد می کنیم.

مدت دوره آموزشی  8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.