تخفیف ویژه!

آموزش الکترونیکی مهارتهای ICDL

2,100,000  1,700,000 

 عناوین دروس موجود در این بسته آموزش مجازی ICDL
 آموزش مجازی مبانی فناوری اطلاعات
 آموزش مجازی اینترنت
 آموزش مجازی Windows
 آموزش مجازی Word
 آموزش مجازی Excel
 آموزش مجازی PowerPoint
 آموزش مجازی Access 

توضیحات

 

 

 عناوین دروس موجود در این بسته آموزش مجازی ICDL
 آموزش مجازی مبانی فناوری اطلاعات
 آموزش الکترونیکی اینترنت
 آموزش الکترونیکی Windows
 آموزش الکترونیکی Word
 آموزش الکترونیکی Excel
 آموزش الکترونیکی PowerPoint
 آموزش الکترونیکی Access 

 کلیه علاقمندان به فراگیری علوم رایانه

 مدرس دوره الکترونیکی خانم مهندس فقیه

 مدت دوره آموزشی  ۱۵۰ ساعت ویدیو آموزشی میباشد.