آموزش الکترونیکی منشور حقوق شهروندی

340,000 

در آموزش مجازی حقوق شهروندی مواردی چون افزایش سطح آگاهی کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی نسبت به حقوق و مسئولیت های شهروندی , افزایش تعهد و مسئولیت پذیری کارکنان و مدیران دستگاه های دولتی, افزایش سطح آگاهی آحاد جامعه نسبت به حقوق اساسی ملت, آشنایی کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی با فعالیت های اجتماعی و سهیم کردن شهروندان در تامین حقوق شهروندی شان آموزش داده میشود.

توضیحات

 به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان‌ها است. همچنین این حقوق غیر قابل‌ انتقال و تجزیه‌ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. حال این حقوق شهروندی به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای احسان مقدم

 • گفتمان حقوق شهروندی
 • هنجارسازی و نهادینه سازی گفتمان حقوق شهروندی
 • جایگاه شهروند و مفهوم شهروندی
 • مفهوم حقوق اساسی و حقوق بشر
 • دموکراسی و حقوق شهروندی
 • جامعه مدنی و حقوق شهروندی
 • مراحل شکل گیری جامعه مدنی
 • ارتباط جامعه مدنی و دموکراسی
 • ارتباط مفهوم دولت و جامعه مدنی
 • مبانی حقوق شهروندی
 • دیدگاه های مختلف در خصوص حقوق شهروندی
 • تمایزحقوق شهروندی از حقوق بشر
 • جایگاه حق در حقوق شهروندی
 • ویژگی های دولت مدنی
 • ویژگی های جامعه مدنی فعال
 • نکات مورد تاکید در گفتمان های شهروندی
 • ابعاد حقوق شهروندی
 • حقوق شهروندی در ایران
 • چارچوب حقوق شهروندی در قانون اساسی
 • حقوق 22 گانه شهروندی ملت ایران در منشور حقوق شهروندی
 • حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی
 • حق کرامت و برابری انسانی
 • حق آزادی و امنیت شهروندی
 • حق مشارکت در تعیین سرنوشت
 • حق اداره شایسته و حسن تدبیر
 • حق آزادی اندیشه و بیان
 • حق دسترسی به اطلاعات
 • حق دسترسی به فضای مجازی
 • حق حریم خصوصی
 • حق تشکل، تجمع و راهپیمایی
 • حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد
 • حق تشکیل و برخورداری از خانواده
 • حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
 • حق اقتصاد شفاف و رقابتی
 • حق مسکن
 • حق مالکیت
 • حق اشتغال و کار شایسته
 • حق رفاه و تأمین اجتماعی
 • حق دسترسی و مشارکت فرهنگی
 • حق آموزش و پژوهش
 • حق محیط زیست سالم و توسعه پایدار
 • حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
 • سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی

 تمامی پرسنل سازمان ها و ارگان ها  و همچنین  علاقه مندان به مباحث حقوقی و شهروندی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.