آموزش الکترونیکی مدیریت منابع انسانی مقدماتی (با تاکید بر فرآیندهای کلان منابع انسانی و آموزش)

390,000 

با شرکت در آموزش مجازی منابع انسانی مقدماتی با مفهوم مدیریت منابع انسانی و کاربرد آن آشنا می شوید و ابعاد مختلف آن شامل استخدام، آموزش، مدیریت عملکرد، محیط کار و غیره را می آموزید.

توضیحات

 منابع انسانی اصلی ترین سرمایه هر سازمان است و هر سازمان است در راستای ماموریت و تحقق اهداف و اجرای استراتژی های خود باید اقدماتی را در زمینه منابع انسانی انجام دهد. عملکرد مطلوب واحد ها و کل سازمان در گرو این است که اقدامات منابع انسانی به نحو احسن عملی و رضایت کارکنان و مشتریان حاصل گردد و نوآوری و خلاقیت موجب بهره وری بیشتر و در نهایت موقعیت سازمان و کسب شهرت و آوازه بالا در جامعه شود.

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای زرین نگار

( نکته : این دوره به دو بخش مقدماتی و تکمیلی طراحی شده است برای مشاهده  سر فصل های بخش تکمیلی دوره اینجا کلیک نمایید )

 فصل اول: مدیریت منابع انسانی

 • تعریف سازمان و مدیریت
 • سطوح مدیریت
 • اهداف و وظایف
 • عوامل موثر بر HRM

 فصل دوم: فرایندهای کلان منابع انسانی

 • چهار نظام مدیریت منابع انسانی

 فصل سوم: تجزیه و تحلیل شغل

 • تکامل سازمان
 • طراحی شغل – فنون طراحی مشاغل
 • مراحل و خروجی های مهم تجزیه و تحلیل شغل
 • روش های جمع آوری اطلاعات درباره شغل
 • پرسش نامه – مصاحبه گروهی
 • کاربرد تجزیه و تحلیل شغل – پرسش نامه
 • روش های طراحی مشاغل – روش مدیریت علمی
 • روش انگیزشی
 • نظریه ویژگی های شغل
 • روش سیستمی دیدگاه های معاصر در طراحی شغل

 فصل چهارم: تامین نیرو و کارمندیابی، فرآیند انتخاب

 • تعادل بین عرضه و تقاضا – مازاد نیروی انسانی – نتایج برنامه ریزی HRM
 • راهکارها در هنگام مازاد و کمبود نیروی انسانی
 • فرآیند و جایگزین های کارمندیابی – منابع تامین نیرو از داخل
 • منابع و روش های تامین نیرو از خارج
 • آزمون های استخدامی – مصاحبه
 • برگ عدم سوء پیشینه و بررسی سوابق – آزمایش های پزشکی

 فصل پنجم: فرآیند اجتماعی کردن

 • اجتماعی کردن فرد – معارفه مقدماتی
 • مراحل فرآیند اجتماعی کردن قبل از ورود به سازمان
 • نمودار جذابیت سازمان

  فصل ششم: آموزش

 • آموزش – یادگیری
 • مراحل آموزش
 • مراحل، روش ها و فنون، آموزش و توسعه

 • تمامی مدیرانی که با نیروی انسانی در ارتباط هستند؛
 • دانشجویان حوزه مدیریت، علوم بانکی، اقتصاد و حسابداری؛
 • کارکنان سازمانهای خصوصی و دولتی از پایین ترین رده تا مدیران ارشد؛
 • کارشناسان، سرپرستان و مدیران منابع انسانی

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.