آموزش الکترونیکی مدیریت رفتار سازمانی

460,000 

مدیریت رفتار سازمانی یا Organizational Behavior را شاید بتوان یکی از کلیدی‌ترین و زیر‌بنایی‌ترین درس‌ها در دوره‌های مدیریتی دانست .آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی با به کارگیری و استفاده از حوزه‌های متعدد علمی، می‌کوشد مجموعه‌ای از مبانی اولیه رفتارشناسی فردی و رفتارشناسی در محیط سازمانی را به ما بیاموزد.

توضیحات

نیروی انسانی هر سازمان، یکی از عوامل اصلی حیات آن سازمان است و از این رو شناخت انسان برای مدیریت اثربخش ضروری است. رفتار سازمانی یا به عبارتی رفتار انسانی در سازمان تلاشهای نظام مند برای شناخت و درک رفتار انسان در سازمان است تا با کنترل رفتار و استفاده از آن، تحقق اهداف سازمانی امکان پذیر گردد. شناسایی علل رفتار و چگونگی به کارگیری رفتارها در راستای اهداف سازمانی مسئله محوری در مدیریت رفتار سازمانی است. این علم در واقع درصدد است تبیین کند که انسان در سازمان چرا و چگونه رفتار می کند؟ یعنی هدف اساسی نظریه های رفتار سازمانی ، تبیین رفتار انسان و ایجاد درک بهتر آن است. که مفاهیم سر فصل های زیر در آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی تشریح میگردد .

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای احسان مقدم

  • مقدمه آموزش رفتار سازمانی
  • رضایت شغلی کارکنان
  • اهداف رفتار سازمانی
  • رفتار سازمانی در سطح جهانی
  • نظریه انگیزش XYZ
  • تئوری هرزبرگ
  • چگونه باید تصمیم گرفت؟
  • بروکراسی
  • تفاوت تیم و گروه
  • مراحل تکامل تیمی

مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی و غیر دولتی و صاحبان کسب و کار

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی می باشد