آموزش الکترونیکی مدیریت تعارض

340,000 

تعارض در سازمان یک واقعیت عینی است و برخلاف تصور منفی مدیران سنتی که عقیده دارند تعارض همواره توسط افراد مشکل آفرین و یا به دلیل مدیریت ضعیف در سازمان شکل می گیرد و باید تا حد امکان از آن احتراز شود، تعارض نشانه سلامت سازمان است و ضرورتا امری منفی نیست بلکه حد متوسطی از آن می تواند موجب بالا بردن سطح عملکرد سازمان شود. از این رو مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران در جهت آشنا کردن مدیران با سبک ها و استراتژی های مدیریت و کنترل تعارض در جهت کمک به حل تعارض و بهبود عملکرد سازمان مبادرت به تولید این دوره الکترونیکی نموده است.

توضیحات

 به جهت پیچیدگی ارتباطات سازمانی، تعامل بین کارکنان (عمل و عکس العمل) و وابستگی کارکنان به یکدیگر؛ تعارض امری اجتناب ناپذیر در زندگی فردی و سازمانی امروز است. و اختلافی است میان دو نفر و یا تعداد بیشتر از اعضاء و یا گروه های سازمان که به شکلهای مختلف درون فردی، بین فردی، درون گروهی، بین گروهی و درون سازمانی ظهور می کنند.

 مدرس دوره مجازی جناب آقای شیخ الاسلامی

 • مفهوم تعارض
 • تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب
 • انواع تعارض
 • علل بروز تعارض در سازمان
 • موقعیت های تعارض آمیز
 • مراحل فرآیند تعارض
 • سطوح تعارض
 • تعارض میان فردی
 • تعارض درون سازمانی
 • سلسله مراتب تعارض میان گروهی
 • مدیریت تعارض
 • تفاوتهای تفویض اختیار و توانمندسازی
 • کلیدهای سه گانه توانمندسازی
 • سبکها و استراتژی های مدیریت تعارض

 مدیران عامل، مدیران منابع انسانی، مدیران ارشد و میانی سازمانها، سرپرستان و کلیه علاقمندان به موضوع دوره

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.