آموزش الکترونیکی مدیریت بحران و ایمن سازی صنایع و معادن

460,000 

هدف دوره آموزش الکترونیکی کاهش روند، کنترل و رفع بحران است. بطور کلی مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور، به روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرایط قبل از بحران است. مدیر بحران، کسی است که تهدید کننده‌ها را بشناسد و از فرصتها خوب استفاده کند.

توضیحات

 مدیریت بحران مجموعه ای از معیارهای پیش بینی شونده است که سازمان را به هماهنگی و کنترل و عکس العمل در مواقع اضطراری قادر می سازد. مدیریت موثر بحران به سازمان این فرصت را می دهد تا از فرصت ها بیشترین استفاده را نموده و خطرها را به کمترین میزان برسانند.

 مدرس دوره جناب  آقای محمدرضا طوسی

 • حادثه غیرمترقبه
 • اهمیت مدیریت بحران
 • اهداف وضعیت اضطراری
 • انواع وضعیت اضطراری
 • جنگ ها و بلایای طبیعی
 • تذکرات مدیریت اضطراری
 • اهداف مدیریت بحران
 • مقابله با شرایط اضطراری
 • گروه واکنش اضطراری
 • تجهیزات ایمنی
 • ارزیابی بحران
 • روش اجرایی مقابله با بحران
 • انواع مانور
 • دسته بندی مانور
 • ارزیابی مانور
 • تخلیه افراد
 • مدیریت صحنه حادثه
 • حوادث شیمیایی
 • زلزله
 • جمع بندی

 مدیران و سرپرستان در سازمان ها و موسسات

 مدت دوره آموزشی 8 ساعت که معادل 2 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.