آموزش الکترونیکی فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان

420,000 

توضیحات

 

فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از باورها و ارزش های مشترک بر رفتار و اندیشه ی اعضای سازمان اثر می گذارد و می تواند نقطه ی شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید

 

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای احسان مقدم

 • طرح موضوع فرهنگ سازمانی
 •  فرهنگ و فرهنگ سازمانی
 • کارکرد فرهنگ
 • تعریف سازمان
 • تعاریف فرهنگ سازمانی
 • ویژگی های فرهنگ
 • ویژگی های فرهنگ سازمانی
 • اجزای فرهنگ سازمانی
 • لایه های فرهنگ سازمانی
 • انواع فرهنگ سازمانی
 • باورهای اساسی کارکنان
 • شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی
 • فضا سازمانی
 • استراتژی های مدیریت فرهنگ سازمانی
 • فرآیند مدیریت فرهنگ سازمانی
 • عناصر ارتباطات
 • مخل ارتباطات
 • انواع ارتباطات
 • اهمیت ارتباط
 • جهت های ارتباط سازمانی
 • شبکه های ارتباطی
 • مدل های ارتباط سازمانی
 • مهارتهای ارتباط سازمانی
 • مهارت سخن وری
 • انعطاف پذیری

 

مدیران و کارشناسان سازمان ها و کلیه علاقه مندان به دوره آموزشی

  مدت دوره آموزشی ۱۲ ساعت که معادل ۳ ساعت ویدیو آموزشی می باشد