آموزش الکترونیکی دوایر کنترل کیفیت (QCC)

400,000 

ايجاد و تشكيل حلقه هاي كيفي روش بسيار مناسبي براي به كار گيري توسط سازمان هايي مي باشد كه در پي بهبود وضعيت عملكرد و محكم كردن زير پاي خود هستند. بقاء و فناي شركت ها به دو عامل بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها بسته است و حلقه هاي كيفي در هر دو موضوع مي توانند بار عمده اي از اين مسئوليت بزرگ را به دوش بكشند. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران به منظور دست يابي به الگوهاي بهينه حل مساله و ايجاد بهبود در سازمان ها،اقدام به برگزاری این دوره الکترونیکی نموده است.

توضیحات

 حلقه های کنترل کیفیت QUALITY CONTROL CIRCLE یکی از رو یکردهای مؤثری است که در عرصه های مختلف صنعتی و خدماتی بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از ویژگی های مهم و منحصربفرد این رویکرد آن است که علاوه بر به کارگیری مؤثر تکنیک ها و ابزارهای مورد استفاده در حوزه مهندسی کیفیت، با رویکردی خلاقانه به حوزه حل مسئله نیز پرداخته و تلاش می کند تا با تلفیق این دو، در قالب یک کار گروهی هدفمند به تأمین اهداف سازمان از طریق حل مشکلات در سطوح مختلف و در نتیجه بهبود مستمر بپردازد.

 مدرس دوره جناب آقای دوست حسینی

  • کایزن
  • انواع تیم
  • تعریف تیم های QCC
  • اصول بنیادین تیم های QCC
  • مراحل استقرار تیم های QCC
  • شرح وظایف رابطان، رهبران و وظایف تیم های QCC
  • گامهای اجرای فعالیت های QCC
  • بررسی و استانداردسازی نتایج
  • نکات مهم در برگزاری جلسات QCC
  • مثال واقعی

 روسای سازمان ها، مدیران عامل، کارشناسان سازمانها و شرکت ها و کلیه علاقمندان به موضوع دوره

 مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.