آموزش الکترونیکی خلاقیت و نوآوری (TRIZ)

450,000 

هدف این دوره این است که به شما روشی را ارایه دهیم تا بتوانید در چارچوب خاصی که در این دوره مطرح می شود، از این روش ها در حل مسائل مختلف استفاده کنید. شما به عنوان یک استفاده کننده بعد از اتمام دوره خواهید توانست بر اساس فرمول بندی که در این دوره ارایه می شود مسائل خودتان را آنالیز کنید. در این دوره سعی می شود تا به شما آموزش داده شود که سطوح نوآوری بر چند اساس است و روشی که ارایه می دهید در کدام سطح می تواند استفاده شود. در این دوره پارامترهایی به شما معرفی خواهد شد که با کمک گرفتن از این پارامترها و تعریف این پارامترها شما مسئله اتان را راحت تر بشناسید. چون شناخت مسئله در حل مسئله بسیار تاثیرگذار است. زیرا در حل مسئله شما جوانب مسئله را آموزش خواهید دید و بیشتر از پیش با آن آشنا خواهید شد.

توضیحات

 این دوره مخصوص کسانی است که دوست دارند در روشهای کاری خودشان خلاقیت داشته باشند، به صورت های خاص به مسائل نگاه کنند و مسائل را با روشهایی که در این دوره مطرح می شود حل کنند و خودشان بهبود مستمر داشته باشند.

 مدرس دوره جناب آقای بهرام خان مختاری

 • مقدمه
 • روش حل مسائل
 • کار تیمی
 • کنترل و نظارت
 • جادوی فکر بزرگ
 • روش های خلاقانه
 • واژه و تعاریف TRIZ
 • آلتشولر
 • مسئله چیست؟
 • سیستم 4 مرحله ای حل مسائل
 • الگوریتم حل مسائل ابداعی
 • سطوح نوآوری
 • فلوچارت انتخاب روش
 • دسته بندی مسائل
 • تناقض
 • سی و نه پارامتر برای تعریف تضاد تکنیکی مسئله
 • توضیح بهره وری
 • 40 اصل کلیدی TRIZ
 • سه گام حل یک مسئله ابداعی
 • ماتریس تضاد تکنیکی
 • 5W & 1H
 • جمع بندی

 مدیران و کارشناسات تحقیق و توسعه و همچنین بازاریابی و فروش و تولید شرکتها و سازمان ها

 مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.