آموزش الکترونیکی اصول و فنون مذاکره

540,000 

زندگی روزمره ما پر است از لحظه هایی که ما در آن مذاکره می کنیم , مذاکره برای افزایش حقوق، مذاکره برای فروش، مذاکره برای خرید، مذاکره برای اجاره خانه، مذاکره با کارمند و مذاکره با خانواده و غیره . لذا پیشنهاد میشود دوره آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره را مشاهده کرده و استانداردهای اصول و فنون مذاکره مطلع شوید .

توضیحات

 انسان موجودی اجتماعی است و مذاکره رایج ترین طریق ایجاد ارتباط بین انسان هاست. سازمان ها هم سیستمهای اجتماعی اند که از انسان ها تشکیل شده اند. هدف مذاکره توافق بر سر منافع است و این امر در سازمان ها هم مصداق دارد. با رشد و توسعه فعالیت سازمان، دامنه روابط آن نیز روزبه‌روز گسترش می‌یابد. ابزار حفظ و تداوم توسعه این ارتباطات، تسلط به فن مذاکره است.

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای فرزاد امیر

 • مذاکره قدرتمند
 • لزوم مذاکره
 • روح مذاکره
 • انواع شیوه های مذاکره
 • ترفندهای متداول در مذاکرات
 • مراحل طراحی مذاکره
 • ویژگی های مذاکره اثربخش
 • ابزارهای مذاکره
 • خطاهای رایج در انجام مذاکره
 • راهکارهای حفظ و پیشبرد مذاکرات
 • ویژگی های یک مذاکره گر توان مند
 • ریشه های مشکلات مذاکره اثربخش
 • مذاکره موثر

 تجار , دانشجویان و تمامی کسانی که با کسب و کار سرو کاردارند

 مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.