آموزش الکترونیکی ارزیابی انطباق

400,000 

دوره آموزش مجازی ارزیابی انطباق محصول به منظور تایید ادعای تولیدکننده محصول در مورد انطباق کلیه فرایندهای طراحی و ساخت محصول براساس استانداردهای مرتبط و صدور گواهینامه انطباق محصول انجام میگردد. طراحی شده است

توضیحات

 ارزیابی انطباق یک اصطلاح فنی است که به فرآیند ارزیابی و تایید انطباق اطلاق می شود و به اشکال مختلف می تواند انجام شود.  هدف از برگزاری این دوره آشنایی با مفهوم، مزایا و روش های ارزیابی انطباق می باشد.

 مدرس دوره جناب  آقای امیر جهانبانی

  • اصطلاحات عمومی مربوط به ارزیابی انطباق مطابق با استاندارد ISO/IEC 17000
  • ایزو و ارزیابی انطباق
  • جایگاه کمیته ارزیابی انطباق (CASCO) در سازمان بین المللی استانداردسازی (ISO)
  • روش های ارزیابی انطباق
  • آزمون
  • گواهی محصول
  • گواهی/ ثبت
  • گواهی پرسنل / اشخاص

 مدیران کنترل کیفیت کارخانجات، مدیران کیفی و فنی آزمایشگاه ها، کارشناسان سازمان ملی استاندارد، کارشناسان کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، دانشجویان رشته های مرتبط فنی و آزمایشگاهی

 مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.