آموزش الکترونیکی آشنایی با مهارتهای زندگی

500,000 

یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر این، کسب این مهارت ها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد. به همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را و این اصول دو سویه، ارتقای بهداشت روان را شتابی دو چندان می بخشد

توضیحات

مهارت های زندگی شامل مجموعه ای از توانایی ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می دهند. در نتیجه شخص قادر می شود بدون اینکه به خود یا دیگران صدمه بزند، مسئولیت های مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد و با چالش ها و مشکلات روزانه زندگی به شکل موثر روبرو شود.  یادگیری موفقیت آمیز مهارت های زندگی، احساس یادگیرنده را در مورد خود و دیگران تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر این، کسب این مهارت ها نگرش دیگران را نیز در مورد فرد تغییر می دهد. به همین خاطر کسب مهارت های زندگی هم شخص را تغییر می دهد و هم محیط را و این اصول دو سویه، ارتقای بهداشت روان را شتابی دو چندان می بخشد

 مدرس دوره الکترونیکی جناب  آقای حسین شیخ الاسلامی

 • مروری بر مهارتهای زندگی
 • ظرفیت روانشناختی
 • تعریف مهارتهای زندگی
 • مهارت های ده گانه زندگی
 • فواید خودآگاهی
 • همدلی
 • ارتباط مؤثر، روابط بین فردی
 • تصمیم گیری، توانایی حل مسئله
 • تفکر خلاق
 • تفکر انتقادی
 • مقابله با هیجانات ناخوشایند
 • توانایی مقابله با استرس
 • خصوصیت های شخصیتی
 • هوش هیجانی
 • برقراری ارتباط موثر
 • سبکهای برقراری ارتباط
 • تکنولوژی فکر
 • مزیت خشم و استرس
 • مهارتهای کنترل خشم
 • کارهای موثر در مدیریت استرس

کلیه افراد علاقمند به موضوع دوره اعم از کارکنان و دانشجویان

مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.