آموزش الکترونیکی آشنایی با مدل تعالی سازمانی (EFQM)

400,000 

دوره آموزشی مجازی آشنایی با مدل تعالی سازمانی جایگاه مطلوبی در کسب و کارها داشته و می تواند تاثیر فراوانی بر رشد و تعالی کسب و کارها بگذارد همچنین مدل های تعالی سازمانی ارتباط تنگاتنگی با استانداردهای ایزو دارد.

توضیحات

مدل تعالی سازمانی مدلی است که سازمانها را ارزیابی و عملکرد آنها را اندازه گیری می کند. این مدل به سازمانها کمک می کند تا با مقایسه وضعیت موجود و مطلوب خود تفاوتها را شناسایی کنند، سپس با بررسی علل وقوع این تفاوتها راه حلهای بهبود وضع موجود را پیدا و آنها را اجرا نمایند.

 مدرس دوره جناب اقای بیرامی

 • مفاهیم بنیادین تعالی سازمانی
 • مدل تعالی سازمانی
 • معیار رهبری
 • معیار کارکنان
 • کلیات منطق رادار
 • همسوسازی
 • شراکت و منابع
 • فرآیندها، محصولات و خدمات
 • مدیریت کیفیت
 • نتایج کلیدی
 • امتیازدهی به معیارها
 • ویژگی های عناصر رادار در توانمندسازها
 • منطق امتیازدهی رادار
 • خودارزیابی

مدیران ارشد و میانی سازمانها ، مدیران عامل و علاقمندان به موضوع دوره

مدت دوره آموزشی 16 ساعت  که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.