آموزش الکترونیکی توانمندسازی مسئولین دفاتر مدیران

440,000 

در این دوره آموزشی فراگیران با وظایف و شرح فعالیتهای مهم و تخصصی برای مسئولین دفاترو یا منشی های مدیران از جمله وظائف اوليه منشي و مسئول دفتر و همچنین اهمیت برقراری ارتباطات موثر و مهارت های ارتباط تلفنی موثر در سازمان های دولتی و غیر دولتی آموزش داده شده است

توضیحات

 منشی گری یا مسئول دفتر مدیریت یکی از شغل های مهم که در هر سازمانی چه دولتی و چه خصوصی وجود دارد، این جایگاه پرسنلی که از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است با استفاده از معلومات و تجربیات اداری خود عهده دار بخشی از وظایف و مسئولیت های حوزه مدیریت میشود که تمامی اطلاعات مورد نیاز از طریق او به مدیر منتقل میشود

 

 مدرس دوره آموزشی جناب آقای کمال علوی

 

 

  • نتایج نظرسنجی از مدیران
  • اهمیت مسئول دفتر
  • خصوصیات شخصی و شغلی مسئول دفتر
  • آداب معاشرت اداری
  • راه های کاهش استرس
  • اصول اخلاقی رفتار اجتماعی
  • اهمیت برقراری ارتباطات موثر در سازمان
  • روابط با مدیر
  • روابط با ارباب رجوع

 

کارجویان شغل مسئول دفتری ، مسئولین دفتر و منشی هایی که می خواهند کارشان را حرفه ای تر انجام دهند.

  مدت دوره آموزشی 12 ساعت که معادل 3 ساعت و نیم  ویدیو آموزشی می باشد