آموزش الکترونیکی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای

400,000 

آموزش مجازی آشنایی با اصول تدوین استانداردهای ملی، بین المللی و کارخانه ای برای رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادی و پیشرفت صنعتی،باید مقوله استاندارد و استانداردسازی و مشارکت فعال در تدوین استاندارد بین المللی و ملی مورد توجه بیشتر قرار گیرد طراحی شده است

توضیحات

 استانداردسازی فعالیتی است برای ایجاد شرایط، جهت استفاده معمول و مکرر با در نظر گرفتن مشکلات بالفعل و بالقوه با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از نظم.

 مدرس دوره خانم عشرت آبادی

 • تاریخچه
 • اصل تعویض پذیری
 • اصل کنترل انواع
 • تعریف استاندارد از دیدگاه ایزو
 • اهداف، اصول، فواید و ارکان سیستم استاندارد کردن
 • سطوح و فضای استاندارد
 • استاندارد کارخانه ای
 • استانداردهای منطقه ای و بین المللی
 • اجرا و ترویج استاندارد
 • متن و اجزای یک جزوه استاندارد ملی
 • کمیته برنامه ریزی و ملی
 • اعطای شماره ملی
 • عوامل موثر در بهبود کیفیت استاندارد
 • روش تدوین استاندارد در سازمان ایزو
 • چارت سازمانی ایزو
 • نحوه عضویت در سازمان ایزو و کمیته های فنی
 • فرایند، مراحل و شرایط برای تدوین استاندارد کارخانه ای
 • مواد و منابع لازم برای تهیه استاندارد کارخانه ای

 مدیران ارشد، مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان استاندارد و کلیه علاقمندان به موضوع دوره.

 مدت دوره آموزشی 16 ساعت که معادل 4 ساعت ویدیو آموزشی میباشد.