فراخوان دعوت به همکاری جهت تدریس و تولید آموزش اکترونیکی

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران با 30 سال سابقه فعالیت در عرصه های مختلف آموزشی ، اساتید ، متخصصان ، خبرگان و دست اندرکاران امر آموزش را جهت تدریس دعوت به همکاری می نماید .

لطفا با تکمیل فرم همکاری ما را در ادامه رسالت آموزشی خویش یاری فرمائید . بدیهی است پس از انجام برسی های اولیه و احراز شرایط لازم ، اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت

 

 

 

 

جهت تکمیل فرم همکاری اینجا کلیک نمایید