ارسال ایمیل

 

ساختمان شماره یک: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، روبروی انتشارات مدرسه، پلاک 233

ساختمان شماره دو :تهران، میدان 7تیر، خیابان مفتح شمالی،خیابان ملایری پور، پلاک 8

کدپستی: 1584753111 صندوق پستی : 158153667

شماره تلفن 13 01 31 88 21 98 +( 8 خط )

فاکس 65 12 30 88 21 +98

ایمیل :

واحد فروش sale@EL1.IR - sale@EL1.IR

واحد روابط عمومی info@irtci.com - info@el1.ir

واحد فنی و پشتیبانی admin@EL1.IR - admin@EL1.IR